Collectieve Crematie

Wanneer u kiest voor een collectieve crematie dan wordt uw huisdier gecremeerd in een groep van maximaal 6 dieren, gelijktijdig naast elkaar in de oven.

Bij een collectieve crematie wordt de as uitgestrooid over één van onze strooivelden.
U kunt geen asresten terugontvangen.

Huisdierencrematorium-Twente

Wilt u reacties over ons lezen op Facebook, klik hier en lees meer over ons.